September 23, 2018

O Ratha-yatře a její organizaci jsme mluvili s organizátory pražského festivalu Nílou Mádhavou a Radhikou S. Mádhavou.

Víme, že myšlenka zorganizovat Ratha-yatru v Praze vznik...

September 23, 2018

Co o Ratha-yatře v Praze říkají dobrovolníci, kteří již několik let tvoří součást realizačního týmu?

Priya-kirtí prabhu:

Ratha-yatra dává spoustu příležitostí spoustě lidem rea...